IZ SADRŽAJA:

 • Uvodnik
 • 10. Sabor hrvatske kulture u Ljubljani
 • Dani hrvatske kulture u Hrvatskom domu
 • Snimanje emisije Globalna Hrvatska
 • Okrugli stol „Nastava hrvatskog jezika u dijaspori i suvremene migracije“, Hrvatski dom u Ljubljani”
 • Martinje v Međimurju „Prova martinjska tradicija“
 • Radionica folklora u Hrvatskom domu – 7. splet međimurskih pjesama i plesova
 • Novogodišnji susret tamburaša
 • Žabice na 10. Saboru hrvatske kulture
 • Sv. Nikola – Mikloš u Hrvatskom domu
 • Tak je negda bilo pri nas, „Mladost moje generacije“
 • Iz Međimurja
 • Tradicijska kultura: medičari i licitari
 • Advent u Koprivnici, „Srednjovjekovni božićni sajam“
 • Kajkavski jezik, „Hrvatski kajkavski kolendar“
 • Hrvatske mikroregije: Brajski kraj
 • Samouka slikarica: Ljiljana Belković Gostimirović
 • „Stopinje preteklosti plešejo prihodnost 2022“
 • 9. Međimurska popevka „S popevkom smo odrasli, družili se, vu cirkvu išli, ženili se i veseljili…“
 • Sveti Juraj na Bregu
 • Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, „Ima još toga o Međimurcu Nikoli Matulinu“
 • Folklorna tradicija, „Folklor = ljubav prema tradiciji = prijateljstvo“
 • Knjiga, Međimurje i ja: „Samo tak kak me mater nafčila“
 • Tradicionalni hrvatski recepti Starogrojski paprenjaci: Medeni užitak s otoka Hvara